SEMINĀRS PAR ŠĶIRŅU TOMĀTU AUDZĒŠANU
24. februārī plkst. 10:00 Tukumā, Tukuma Ledus Hallē, Stadiona ielā 3
Lektore Elga Bražūne, Dārzniecība NESLINKO.

Varēs iegādāties sēklas no dārzniecības NESLINKO kolekcijas.

Kontaktpersona: Sarma Rotberga, tel. 28381255, Tukuma novada lauku attīstības konsultante