IETEICAMĀS SĒJAS DIENAS 2021. GADĀ


Dārzeņiem, kuriem uzturā lietojamais izaug virs zemes: tomātiem, gurķiem, ķirbjiem, melonēm, arbūziem, galviņkāpostiem u.c.
Ar zvaigznīti [*] atzīmētas labākās sējas dienas (tās nav stādāmās dienas) tomātiem.
Sastādīts pēc Dārzniecības NESLINKO pieredzes.

Februāris
Marts

8. visa diena
9. visa diena 
17. visa diena
18. visa diena
24. no plkst. 14:25
25. visa diena
26.* visa diena
27.* visa diena
28.* līdz plkst. 9:15 

8. visa diena
16. no plkst. 16:00
17. visa diena
18. līdz plkst. 12:00
25.* no plkst. 9:00
28. visa dienaAprīlis

Maijs
3. no plkst. 5:00
4. visa diena
5.  līdz plkst. 12:20
13. visa diena
14. līdz plkst. 16:00
23.visa diena
24. visa diena
25. visa diena
26. visa diena
27. visa diena 
1. visa diena
2. visa diena
10. no plkst. 12:00
11. līdz plkst. 8:20
19.* visa diena
20.* visa diena
21. līdz plkst. 11:20  
24. visa diena
25. līdz plkst. 16:00
28. visa diena
29. līdz plkst. 16:20