IETEICAMĀS SĒJAS DIENAS 2020. GADĀ


Dārzeņiem, kuriem uzturā lietojamais izaug virs zemes: tomātiem, gurķiem, ķirbjiem, melonēm, arbūziem, galviņkāpostiem u.c.
Ar zvaigznīti [*] atzīmētas labākās sējas dienas (tās nav stādāmās dienas) tomātiem.
Sastādīts pēc Dārzniecības NESLINKO pieredzes.

Februāris
Marts

2. visa diena
6. visa diena
7. visa diena
8. visa diena
9.* visa diena
18. no plkst. 8:30 līdz 11:30
       no plkst. 19:00 līdz 24:00
19. no plkst. 4:00 līdz 18:00
28. visa diena
29. visa diena

8.* visa diena
9. līdz plkst. 20:00
17. no plkst. 4:00 līdz 24:00
25. visa diena
26. no plkst. 14:00 līdz 24:00
27. visa diena 
28. līdz plkst. 13:00 Aprīlis

Maijs
3. visa diena
4. visa diena
5. visa diena
6.* visa diena
8. visa diena 
13. no plkst. 3:00 līdz 24:00
14.visa diena
24. visa diena
1.* no plkst. 12:00
2. visa diena
3. visa diena
11. visa diena
20. visa diena
21. visa diena
29.* visa diena
30. visa diena