IETEICAMĀS SĒJAS DIENAS 2019. GADĀ


Dārzeņiem, kuriem uzturā lietojamais izaug virs zemes: tomātiem, gurķiem, ķirbjiem, melonēm, arbūziem, galviņkāpostiem u.c.
Ar zvaigznīti [*] atzīmētas labākās sējas dienas (tās nav stādāmās dienas) tomātiem.
Sastādīts pēc Dārzniecības NESLINKO pieredzes.

Februāris
Marts

1. visa diena
2. visa diena
11. visa diena
12. visa diena
17. no plkst. 15:00
18. visa diena
22. visa diena

1. visa diena
10. no plkst. 5:00
11. visa diena
18.* no plkst. 7:00

20.* no plkst. 8:00 līdz 20:00
21. visa diena
27. no plkst. 12:00
28. visa diena
29. līdz plkst. 10:00 Aprīlis

Maijs
6. no plkst. 15:00
7. visa diena
8. līdz plkst. 11:00
15.* visa diena
16.* līdz plkst. 10:00
17. no plkst. 11:00
18.visa diena
19. visa diena
24. visa diena
25. līdz plkst. 15:00
4. līdz plkst. 13:00
5. no plkst. 7:00 līdz 20:00
12.* visa diena
13.* līdz plkst. 10:00
16. no plkst. 8:00
17. visa diena
18. visa diena
21. no plkst. 5:00
22. līdz plkst. 18:00
23.* līdz plkst. 18:00
31. visa diena
1. jūnijs visa diena