Atskats par notikumiem

27.02.2012. sakarā ar Administratīvās lietas izskatīšu VAAD


27.02.2012. VAAD bija nozīmējis Administratīvās lietas izskatīšanu pret Elgu Bražūni.

Lieta tika aizsākta 28.01.2012., kad VAAD darbinieki ieradās kluba TOMĀTS rīkotajā pasākumā. Nepiesakoties pie pasākuma organizētājiem un nereģistrējoties, nelasot informāciju, kas bija izvietota zālē divās vietās – par to, ka sēklas nopirkt nevar, bet gan iegādāties pret dāvinājumu, VAAD darbinieks, iegādājoties 1 paciņu sēklas, to kvalificēja kā tirdzniecību. Tapa pārbaudes akts un vēlāk 08.02.2012. sastādīts Administratīvais pārkāpuma protokols. Aktā un protokolā nosauktie pārkāpumi neatbilst patiesībai. Aktā piesauktā likumā skaidri ir teikts:

„PAR TIRDZNIECĪBU NEUZSKATA TĀDU SĒKLU APMAIŅU, KAS NAV DOMĀTAS KOMERCIĀLAI IZMANTOŠANAI. ”

Neņemot vērā šo, 13.pantā teikto, mani grib sodīt pēc tālāk sekojošā 13¹ par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu. Par tirdzniecību, kura pēc likumā teiktā nemaz nenotika.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) lietas izskatīšanu bija nozīmējis 27.02.2012. savās telpās Rīgā Lielvārdes ielā 36/38.

Uz lietas izskatīšanu bija ieradušies korespondenti no TV un preses pārstāvji no dažādiem Latvijas izdevumiem, lai savus skatītājus un lasītājus informētu par notikumiem Latvijā. Lietas izskatīšanu noklausīties bija atnākuši dārzkopji no vairākiem Latvijas novadiem.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izveidota komisija un juriste sanākušos  cilvēkus no sēdes telpas gribēja izraidīt. Tam nepiekrita ne apsūdzētā persona, ne preses pārstāvji, ne atnākušie dārzkopji. Es, Elga Bražūne, uzrakstīju iesniegumu, ka vēlos, lai lietas izskatīšana notiek piedaloties visiem klātesošiem, kā klausītājiem.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) iesniegumu pieņēma, apspriežoties savā starpā, nepiekrita uzsākt administratīvo sēdi ieinteresēto personu klātbūtnē.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izlēma sēdi atcelt. Likums nenosaka, ka administratīvās sēdes nedrīkst klausīties ieinteresētās personas.

Pēc vairākkārtēja mana (Elga Bražūne) lūguma VAAD izveidotā komisija uzrakstīja lietas izskatīšanas atteikumu, ko ar savu parakstu apstiprināja L.Pluce.

VAAD lēmums administratīvā pārkāpuma lietā: tiks pievienots tuvākā laikā!Ar cieņu, Elga Bražūne

PALDIES, KA BIJĀT AR MUMS UN ATBALSTIJĀT MŪS!