Par administratīvo lietu, kas tika ierosināta pret Elgu Bražūni 2012. gada 28 janvārī.
VAAD  informācija  par administratīvās lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu

Tā kā šobrīd Eiropas Savienībā un Zemkopības ministrijā notiek diskusijas par dārzeņu sēklu tirdzniecības prasībām, kā rezultātā varētu tikt pārskatīti dārzeņu sēklu apriti reglamentējošie normatīvie akti, lai objektīvi novērtētu lietas apstākļus, pamatojoties uz iepriekš minēto un Latvujas Administatīvo pārkāpumu kodseksa 270.panta otro daļu, administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas  termiņš tiek pagarināts līdz 2012. gada 5. maijam.